Generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling i Make Them Smile Kenya

Dato: tirsdag den 8. juni 2021 kl. 18.00 – 21:00

Adresse: Tousparken 20, 8230 Åbyhøj

——————————————————————————————————-

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent & referent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Regnskab forelægges til godkendelse
 4. Eventuelt indkomne forslag
  1. Formandsposten går videre om et år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  1. På valg er: Kirsten Brask (ønsker ikke genvalg)
  2. På valg er: Mette Rasmussen
 7. Valg af revisor/bilagskontrollant: Henrik Olsen
 8. Seneste nyt fra arbejdsgrupper
  1. Kommunikationsteamet
  2. Byggegruppen
  3. Webside/Medlemmer
  4. Børneliv/Projekt ’Aktivitetshus’
  5. Seneste nyt fra MTSK Kenya (Grace & Brook)
  6. Fundraising/Y’s Men
 9. 2021 udsigt – med eller næsten uden Corona-restriktioner
 10. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 7 dage før generalforsamlingens afholdes – på mail: info@makethemsmilekenya.org

MTSK sørger for drikkevarer og pizza.

OBS såfremt der ønskes samkørsel kan dette eventuelt koordineres.

 

 

da_DKDansk